Títols de transport integrat

Consulteu el fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2019 »

Títol multipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
10,20 € 20,10 € 27,40 €
4 zones 5 zones 6 zones
35,25 € 40,50 € 43,05 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d’1 zona, i s’incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport en una zona tarifària.

1 zona 2 zones 3 zones
43,50 € - -
4 zones 5 zones 6 zones
- - -

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts.

Títol multipersonal i horari de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones).

1 zona 2 zones 3 zones
60,90 € 88,05 € 120,75 €
4 zones 5 zones 6 zones
147,90 € 169,35 € 183,70 €

Els títols integrats permeten fer fins a tres transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d’1 zona, i s’incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

1 zona 2 zones 3 zones
54,00 € 72,70 € 102,00 €
4 zones 5 zones 6 zones
124,90 € 143,35 € 153,55 €

Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

1 zona 2 zones 3 zones
145,30 € 196,50 € 275,25 €
4 zones 5 zones 6 zones
337,15 € 386,80 € 414,40 €

Títol unipersonal amb nombre de viatges il·limitats a la zona delimitada per la primera validació durant 24 hores a partir de la primera validació. Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
8,60 € 13,10 € 16,45 €
4 zones 5 zones 6 zones
18,40 € 20,60 € 23,05 €

 

Última revisió d’aquesta pàgina (29/05/2019)